به منظور اشتغال زایی در شهر و استان اردبیل و بهره گیری از پتانسیل های بالقوه و بالفعل منطقه ، و جهت جذب سرمایه و ارزآوری به کشورمدیریت هلدینگ همای سبلان ورود به عرصه صادرات محصولات به دیگر کشورهای همجوار و منطقه را در دستور کار خود قرار داده و بدین منظور مذاکرات فشرده با فعالان عرصه های تولید و تجارت سایر کشورهای همجوار را  پیگیر می باشد ،  شاید قدمی هر چند کوچک برداشته شود تا استان زرخیز اردبیل جایگاه شایسته خود را در عرصه اقتصاد کشور پیدا کند . در گام اول شرکت همای سبلان در کشور ترکیه به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده است.