اخذ مجوز تاسیس شرکت ستاره صنعت زیبای اردبیل در راستای تولید فیلمهای 11 لایه پلاستیکی مورد استفاده در صنایع  بسته بندی مواد غذایی و دارویی که در هر شیفت کاری بیش از 50 نفر اشتغال خواهند داشت از دیگر فعالیت های مالک هلدینگ همای سبلان می باشد که هم اینک قریب به 71 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این مجموعه در شهرک صنعتی شماره 2 اردبیل واقع و در کارگروه استانی مطرح و در سفر قریب الوقوع ریاست محترم جمهوری به استان اردبیل مورد عنایت قرار خواهد گرفت.