جذب گردشگر داخلی و خارجی و توریسم سلامت با احداث مجتمع های پذیرایی و اقامتی در شهر اردبیل از دیگر اهداف هلدینگ همای سبلان می باشد.